Boost virksomheden med individuelle KPI’er

I langt de fleste virksomheder har man en række mål, man skal nå – KPI’er. Der er imidlertid rigtig god mening i ikke blot at lave KPI’er for virksomheden, men også for de enkelte medarbejdere. På den måde bidrager alle med deres absolut bedste.

Forskellige styrker og forskellige svagheder

Samtlige medarbejdere på en arbejdsplads har noget at bidrage med. Alle mennesker har hver deres forcer, og disse skal naturligvis gerne udnyttes så godt som muligt. Ved at fokusere på de enkelte medarbejderes forskellige spidskompetencer kan I nemlig sammen nå endnu længere i virksomheden. Det gælder naturligvis tilsvarende, at samtlige medarbejdere har nogle svagheder eller noget, de gerne skulle blive bedre til. Dette er det ligeledes en god idé at have for øje, når I laver KPI’er, der skal styrke virksomheden.

Tydelige mål er en klar fordel

Ved at lave individuelle KPI’er for de enkelte medarbejdere får alle hver deres mål, de arbejder hen imod. Det medvirker til, at man som medarbejder bevarer fokus og konstant udvikler sig til det bedre. Ved at indkredse, hvad den enkelte er rigtig god til, og sætte nogle KPI’er, der kredser omkring dette, bliver kompetencerne udnyttet bedst muligt. Samtidig giver det naturligvis også god mening at sætte nogle KPI’er, der udfordrer medarbejderen. Derved vil vedkommende nemlig blive ”tvunget” til at udvikle sig og hele tiden blive bedre og bedre til sit job. Det er altså en klar fordel at have nogle tydelige mål, man arbejder hen imod, hvis man gerne vil overkomme ens svagheder og samtidig få udnyttet ens styrker bedst muligt.

Vær åben omkring de fælles KPI’er

Der er sandsynligvis lavet nogle målsætninger for virksomheden, og disse bør i høj grad kommunikeres ud til de ansatte. På den måde bliver det nemlig klart for alle på arbejdspladsen, hvad det egentlig er, I arbejder hen imod. Det gør det langt nemmere for alle at bidrage til at nå de samme fælles mål, og når man løfter i flok, bliver resultatet som bekendt som regel bedre. Der er altså ingen grund til at hemmeligholde de forskellige KPI’er i virksomheden. Inddrag i stedet de ansatte, således at I sammen kan arbejde mod at nå de samme mål.