Klynger resulterer i vækst og innovation

I Danmark har virksomheder for alvor fået øjnene op for fordelene ved at samle sig i klynger. Noget der skaber øget vækst og forbedret innovationsevne.

I Danmark oplever vi en stigende tendens til, at virksomheder samler sig i såkaldte klynge-sammenslutninger. Noget der i mange tilfælde kommer virksomhederne til gode på både kort og lang sigt.

I mange tilfælde resulterer klynge-samarbejdet i en øget produktivitet, øget innovationsevne samt en større internationalisering. Emnet har derfor fået større politisk belysning de seneste par år.

Men hvad er en klynge?

I traditionel forstand er en klynge blot en sammenslutning af virksomheder, der arbejder sammen og sparrer med hinanden. Virksomhederne opererer i langt de fleste tilfælde inden for samme eller relateret branche, og de har desuden ofte nærkontakt med universiteter eller andre former for uddannelsesinstitutioner for at blive opdateret med den nyeste viden inden for deres felt.

Et godt eksempel på en sådan klynge er Silicon Valley, der er en klynge beliggende i Californien. Klyngen er verdens mest omtalte klynge og et pragteksemplar på, hvor stor en værdi det kan tilføre de gældende virksomheder. Stedet betragtes herudover som verdens centrum, når det kommer til teknologi.

I de seneste par år er der kommet stort fokus på emnet i Danmark, hvorfor man i 2013 udarbejdede en national handlingsplan, der havde for øje at optimere og sikre gode rammer for klyngernes udvikling. I den forbindelse blev der ligeledes dannet en support-funktion for klyngeorganisationerne ved navn Cluster Excellence Denmark.

Fordelene ved klynger

Ifølge Bolette van Ingen Bro, der er direktør for Cluster Excellence Denmark, oplever virksomheder et stort udbytte ved at være en del af en klynge.

”Ved at være en del af netværks- og klyngeaktiviteter får virksomheder adgang til den rigtige viden og de rette mennesker. De får mulighed for at få tilført nye kompetencer og værktøjer og øger generelt set deres innovationsevne markant,” fortæller hun.

Analyser viser desuden, at virksomheder der er engageret i en klynge har en 4 gange så høj sandsynlighed for at være innovativ end virksomheder, der ikke er engageret i klynger. Det fortæller hun til Lokalebasens magasin NINEtoFIVE. Det er dog ikke blot, når det kommer til innovation, at virksomheder oplever en værdi.

”Virksomheder, der er aktive i netværks- og klyngeaktiviteter, oplever en produktivitetsvækst, der er 3,6 procentpoint højere end andre lignende virksomheder,” fortæller Bolette van Ingen Bro.

Ifølge hende er det både små og større virksomheder, der får gavn af at være en aktiv del af en klynge-sammenslutning. I hvert fald når vi snakker kompetenceudvikling og innovationsevne.

Læs hele artiklen her: Klynger skaber vækst og innovation