Resultater bliver skabt, når det kollegiale samarbejde styrkes

At kunne indgå i et team og i fællesskab arbejde sig mod resultater er en nødvendighed på en dansk arbejdsplads i dag. Chefer og ledere ansætter bevidst folk med gode sociale kompetencer, så det interne forhold styrkes.

Det gode samarbejde er en forudsætning for samarbejdet, der skaber resultater. Virksomheder kan ikke blot ansætte de rigtige folk og forvente stærkt samarbejde, hvis ikke også medarbejderne og ledelsen starter initiativer, der arbejder for den interne kommunikation, gensidige respekt og omsorg.

I denne artikel inspireres du til at igangsætte de mekanismer – både på og udenfor kontoret – der vil gøre det kollegiale bånd stærkt mellem medarbejderne.

Små initiativer

De små initiativer gør den store forskel. Indret arbejdsmiljøet således, at alle medarbejdere føler, at der er plads til personlighed, vedkommenhed og nærvær – frem for overfladiske, professionelle forhold. Ved at kontoret har en fælles facebookgruppe, hvor kantinesnak, jokes eller almindelig hjælp kan finde sted, og når der er plads til privat snak ved kaffemaskinen, gøres kontorlivet hyggeligt fremfor ligegyldigt.

Snak i frokostpausen

Det bør være almindelig kutyme på kontoret, at ansatte forlader deres skrivebord for en stund og i stedet socialiserer sig med kollegaerne i frokostpausen. Kantinen eller spiseområdet er udgangspunkt for snakke, der ikke blot centrerer sig om den professionelle opgave.

Der bør være plads til mindre formel og mere afslappet snak på kontoret. Spisepausen er faktoren, der sikrer dette. Ved at kende til hinandens privatliv skabes en stærkere relation mellem medarbejderne, og det er det, der gør samarbejdet mellem kollegaer optimalt.

Arrangementer

Nogle er mere fokuseret og optaget af deres arbejdsopgave, når de er på kontoret. Derfor skabes de gode relationer mellem kollegaer allerbedst uden for erhvervslokalerne. Når scenen skiftes fra den trivielle, professionelle hverdag til i stedet at være i privaten, ændres nogles opførsel, og der gives bedre plads til at lære hverandre at kende.

Grillaftener, julefrokost, sommerfest og udflugter for alle kontorets medarbejdere giver en lejlighed til for alvor at lære hinanden at kende – og når den relation mellem kollegaer er på plads, vil den gavne arbejdslivet.