Skab et harmonisk arbejdsmiljø ved at styrke kommunikationen

Du kender nok situationen – der er kold luft mellem kollegerne i frokostpausen, hvis der har været konflikter eller problemer med at samarbejde på arbejdspladsen.

Kaj Flyger, der arbejder som uddannelseskonsulent hos Konsulenthuset Lindeblad, vurderer, at det i 90 procent af tilfældene skyldes et kommunikationsproblem.

Han har i flere år arbejdet med teambuilding og ledelse og har i kraft af sit arbejde bemærket, hvordan et uharmonisk arbejdsmiljø i form af kommunikationsproblemer kan have omfattende følgevirkninger.

”Nogle medarbejdere kan finde på at melde sig syge, og nogle vil i værste fald sige deres stilling op.” Han tilføjer, at effektivitetsniveauet ligeledes bliver reduceret til et minimum, når medarbejderne ikke oplever en glæde ved at gå på arbejde.”

Forskelligheder skal udnyttes

Kaj Flyger mener, at samarbejdsproblemer ofte er et resultat af, at medarbejdere med forskellige karaktertræk arbejder sammen.

Ikke desto mindre forsøger virksomheder i rekrutteringsprocessen at finde profiltyper, der kan supplere hinanden.

“Det afhænger givetvis af opgaven, men et team er som grundregel stærkest, når der er forskellige kompetencer repræsenteret. Men mangfoldigheden gør det også til en kompliceret disciplin at forstå hinanden.”

Det kan virke paradoksalt, at medarbejdere med forskellige træk og kompetencer både kan være et plus og et minus på arbejdspladsen. Spørgsmålet er, hvorledes man kan forhindre kommunikationsproblemerne?

Det er helt fundamentalt, at man gør en indsats for at forstå hinandens forskelligheder, forklarer Kaj Flyger, for på den måde kan man lære at tilpasse sig hinanden.

”Min kommunikative modsætning kan være min værste fjende rent kommunikativt, men også min bedste ven rent fagligt, da personen kan besidde nogle egenskaber, som jeg ikke selv rummer.”

Værktøjer giver indsigt i forskelligheder

For at give medarbejderne en forståelse af, hvordan vi alle har vidt forskellige kompetencer og ligeledes kommunikerer på forskellig vis, anbefaler Kaj Flyger værktøjet Insights Discovery, der bygger på en grundmodel med fire farver.

Farverne repræsenterer hver især en række karaktertræk, man kan have præference for, men han pointerer, at man ikke skal mase hinanden ned i kasser.

”Det er vigtigt at tage udgangspunkt i det enkelte menneske og ikke sige: ’du er grøn, og du er gul’. Det er vigtigt at huske på, at vi indeholder træk fra alle farverne, og at kombinationen gør os unikke.”

Man indeholder således typisk en bred vifte af karaktertræk, der fordeler sig mellem alle kategorier, men ifølge Kaj Flyger er der ofte overtal af træk fra én eller to kategorier.

”For eksempel har folk med præference for den blå farve en meget analyserende og metodisk arbejdstilgang og kommunikerer typisk forholdsvis formelt,” siger Kaj Flyger.

Et kollektivt ansvar

Man får mest ud af at arbejde med Insights i workshops, hvor alle i virksomheden deltager. Det gælder også ledere, mener Kaj Flyger – for kommunikative udfordringer mellem ledelse og medarbejdere kan ligeledes have stor indflydelse på arbejdsmiljøet.

”Og for at undgå at det går i glemmebogen, kan alle efterfølgende have legoklodser i de fire farver stående på deres skrivebord – rangeret efter deres individuelle farveprofiler. På den måde har man altså et forspring, inden man begynder at tale sammen.”

Kommunikation i virksomheden bør stå på alle medarbejderes huskeliste, hvis man vil løse konflikter og skabe et harmonisk arbejdsmiljø, vurderer Kaj Flyger.

”Det kræver en fælles indsats, men hvis implementeringen af Insights kan medføre en højere arbejdsglæde, effektivitet, samarbejde og ikke mindst en bedre bundlinje, så kan det være dyrt at lade være.”

Læs mere:
Lokalebasen.dk: Styrk kommunikationen og undgå konflikter på arbejdspladsen